Izvršni odbor

 

 
Predsednik:
Vinko
MORI

 

 

 

 

 

 

 

Podpredsednik:

Janko 
TONE


 
Tajnik: Romana
PORI

   
Blagajnik:
Jožica
KOREN

Član:
Boris KOTNIK

  Član:
Ivo 
MLAKAR

Član:
Ana
POTOČNIK