VABILO NA SKUPŠČINO

on .

Vsem članom in simpatizerjem Alpskega smučarskega kluba Fužinar!

                                                                                                                                        

VABILO

 Na osnovi 21. člena statuta ASK Fužinar in v skladu s sklepom IO ASK Fužinar, sklicuje predsednik kluba Vinko Mori volilno skupščino ASK Fužinar, ki bo

 

                                                                v nedeljo, 30. 9. 2018 ob 10. uri

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
  2. Izvolitev organov za vodenje skupščine

-          delovno predsedstvo,

-          verifikacijska komisija,

-          zapisnikar,

-          overovatelj zapisnika.

  1. Poročilo verifikacijske komisije.
  2. Pregled zapisnika zadnje skupščine ASK Fužinar.
  3. Poročilo predsednika nadzornega odbora.
  4. Poročilo o delu kluba.
  5. Razrešnica predsednika in članov IO.
  6. Volitve

-          volitve predsednika in članov IO ASK Fužinar,

-          volitve članov nadzornega odbora ASK Fužinar,

-          volitve članov disciplinske komisije ASK Fužinar.

  1. Razno

 Vljudno prosimo vse člane, da se skupščine udeležijo.

 S športnimi pozdravi.

                                                                                                                Predsednik

                                                                                                                Vinko Mori

 Vabljeni:

 

-          vsi člani društva

-          simpatizerji društva.