VABILO NA LETNO SKUPŠČINO ASK FUŽINAR

on .

Vsem članom in simpatizerjem Alpskega smučarskega kluba Fužinar!

 

Na osnovi 14. člena statuta ASK Fužinar sklicuje IO ASK Fužinar sejo letne skupščine ASK Fužinar, ki bo

 

v nedeljo, 11. 6. 2017 ob 10. uri

v sejni sobi DTK Ravne na Koroškem.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev organov za vodenje skupščine

  • delovno predsedstvo
  • verifikacijska komisija
  • zapisnikar
  • overovatelj zapisnika 

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Pregled zapisnika zadnje skupščine ASK Fužinar

4. Poročilo o delu kluba

5. Poročilo o delu IO

6. Finančno poročilo

7. Poročilo predsednika nadzornega odbora

8. Finančni plan za leto 2017

9. Pobude in vprašanja

                                                  

Vabljeni:

-          člani IO

-          nadzorni odbor

-          sodniki

-          sponzorji

-          predsednik ZŠD Ravne na Koroškem

S športnimi pozdravi!     

 

      IO ASK Fužinar