Vabilo na letno skupščino

on .

Na osnovi 14. člena Statuta ASK Fužinar sklicuje predsednik SEJO LETNE SKUPŠČINE ASK FUŽINAR, ki bo 22. 5. 2016 ob 10. uri, v sejni sobi DTK Ravne na Koroškem.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev organov za vodenje skupščine

- delovno predsedstvo

- verifikacijska komisija

- zapisnikar

- overovatelj zapisnika

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Pregled zapisnika zadnje skupščine ASK Fužinar 

4. Poročilo o delu IO

5. Poročilo predsednika nadzornega odbora

6. Finančno poročilo

7. Poročilo o delu kluba

8. Finančni plan za leto 2016

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

Vabljeni:

- Člani IO

- Nadzorni odbor

- Sodniki

- Sponzorji

- Predsednik Zveze športnih društev Ravne na Koroškem

Vabljeni vsi člani in simpatizerji kluba!